Hypertensie (te hoge bloeddruk) – Dierenkliniek Buitenveldert – Amsterdam

Dierenkliniek Buitenveldert

Kliniek voor Gezelschapsdieren

Hypertensie (te hoge bloeddruk)

Een te hoge bloeddruk (hypertensie) is een afwijking die secundair en primair kan voorkomen. Secundair houdt in dat de hoge bloeddruk wordt veroorzaakt door een onderliggende ziekte zoals nierproblemen, suikerziekte, een te hard werkende schildklier (hyperthyreodie), ziekte van Cushing of bij gebruik van bepaalde medicijnen.
Primair houdt in dat er geen onderliggende ziekte bekend is.
Hoe hoog de bloed¬druk is bij een dier wordt bepaald door de hartfrequentie, de kracht van het hart en de hoeveelheid bloed die er in de vaten zit.
Daarnaast wordt de bloeddruk bepaald door hoe strope¬rig het bloed is en of de kleine vaten in het lichaam meer open of meer dicht staan.
De bloeddruk is het hoogst op het moment dat het hart samentrekt (systolische druk of bovendruk) en het laagst als het hart ontspannen is (dias¬tolische druk of onderdruk). Verschillende systemen in het lichaam regelen gezamenlijk de bloeddruk.
Het lichaam maakt hormonen aan die de bloeddruk beïnvloeden.

De bloeddruk kan stijgen doordat:

  • Het hart sneller of krachtiger gaat kloppen.
  • Er meer vocht (bloed) in de vaten circuleert.
  • De kleine vaten in de weefsels zich meer dichtknijpen.

Langer een te hoge bloeddruk heeft effect op de organen, met name op de hersenen, het hart, de nieren en de ogen.
De wanden van de bloedvaatjes in deze organen worden stugger, er kan teveel bloed en vocht uit de vaat¬jes treden (oedeem, bloedingen) en er kan weefselverval, zuurstoftekort en littekenweefselvorming optreden.
De nieren kunnen hierdoor eiwit naar buiten gaan lekken via de urine (proteïnurie) en er zullen steeds meer nierfiltertjes kapot gaan.

In de ogen kunnen bloedingen optreden en kunnen er ernstige veranderingen in het netvlies optreden. Dit kan zelfs net¬vliesloslating veroorzaken of dusdanige beschadiging van de oogze¬nuw dat blijvende blindheid optreedt.
Bij katten is blindheid vaak het eerste dat opgemerkt wordt van een hoge bloeddruk.
Aan het hart zie je dat door de te hoge bloeddruk de spierwand verdikt raakt.
Bij dieren wordt de bloeddruk gemeten als er verschijnselen van een te hoge bloeddruk zichtbaar zijn (aanwijzingen voor oogproblemen of hersenbloeding), bij dieren met een verdikte hartspier en dieren met een ziekte waarbij we een hoge bloeddruk zouden kunnen verwachten (zoals nierziekte, suikerziekte, hyperthyreoidie). Voor een bloeddrukmeting is rust belangrijk, u mag dan ook als eigenaar aanwezig zijn bij het meten van de bloeddruk. We doen altijd een aantal bloeddrukmetingen achter elkaar, waarvan we het gemiddelde resultaat nemen.

We adviseren de bloeddrukmeting altijd door dezelfde paraveterinair of dierenarts uit te laten voeren. Indien er blijkt dat de bloeddruk van uw dier te hoog is, en de mogelijke oorzaken hiervan zijn behandeld, zal er medicatie worden voorgeschreven.
Na de start met medicatie is het advies om de bloeddrukmeting na enkele weken te herhalen. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of ze medicatie aangepast dient te worden en wanneer de volgende controle plaats zal vinden.