Castratie implantaat – Dierenkliniek Buitenveldert – Amsterdam

Dierenkliniek Buitenveldert

Kliniek voor Gezelschapsdieren

Castratie implantaat

Iedere hondeneigenaar met een reu in huis komt een keer voor de keuze:
laat ik hem castreren of niet?
Een keuze die vaak niet makkelijk is. Hoewel de ingreep niet zo groot is, laten de meeste eigenaren hun reu toch niet zómaar castreren. Daar moet wel een reden voor zijn. Bovendien kun je een castratie niet even ‘uitproberen’, want een chirurgische castratie is definitief. Castratie van de reu is letterlijk en figuurlijk een gevoelig onderwerp.

Er is een aantal redenen waarom castratie wenselijk zou kunnen zijn, zoals:

  • Dominant gedrag naar andere honden toe(als het gedrag door de hormonen wordt veroorzaakt).
  • Overmatig en ongewenst seksueel gedrag, zoals veelvuldig rijden op andere honden of tegen mensen aan.
  • Onvruchtbaar maken van de reu.
  • Een terugkerende en hardnekkige voorhuidontsteking.
  • Prostaatprobleem.

Tot voor kort was de enige manier om een reu te castreren een chirurgische ingreep. Hierbij worden de beide testikels van de reu operatief verwijderd.
De ingreep is, door de verwijdering van beide testikels, definitief en dus onomkeerbaar. Na de operatie is het dier nog zeer korte tijd in staat nakomelingen te verwekken.
Het duurt namelijk even (soms tot een week of iets langer) voordat de reu niet meer vruchtbaar is. Het duurt wel langer voordat de bloedspiegel van de geslachtshormonen, zoals testosteron, daalt.

In Nederland is een alternatief voor chirurgische castratie op de markt gekomen.
Dit alternatief bestaat uit een implantaat dat, net als een identificatie-chip, met een injectie onder de huid wordt ingebracht.
Het zeer kleine en staafvormige implantaat geeft een voortdurende lage dosering hormoon af dat effect heeft op de productie van de geslachtshormonen van de reu.
Het implantaat zorgt namelijk voor een remming van de productie van deze hormonen met als gevolg een tijdelijke onvruchtbaarheid.

Effecten implantaat

Voorafgaand aan de remming vindt een kortdurende stimulatie plaats, waardoor de testosteronspiegel in het bloed kan stijgen.
De stimulatie treedt binnen 1-2 uur op nadat het implantaat is toegediend.
Hierdoor is het mogelijk dat de effecten van testosteron gerelateerde processen kunnen toenemen. Bij de meeste honden valt deze stijging niet op.
Sommige reuen kunnen bijvoorbeeld wat drukker worden en (nog meer) typisch reuen-gedrag laten zien.

Bij het merendeel van de reuen daalt het testosteron na 9-21 dagen echter fors tot onder het vruchtbaarheidsniveau. In een uitzonderlijk geval duurt het iets langer.
Zonder testosteron wordt ook de aanmaak van nieuwe spermacellen geremd en het libido (de ‘geslachtsdrift’) onderdrukt. De hond wordt daarmee onvruchtbaar en krijgt minder interesse in het vrouwelijk geslacht.

Deze onvruchtbaarheid wordt bereikt vanaf 6 weken na de eerste behandeling. Behandelde honden dienen daarom de eerste 6 weken na de behandeling weggehouden te worden van loopse teefjes. Sommige honden worden rustiger en minder dominant wanneer het testosteron is gedaald.
Net als bij een chirurgische castratie hoeft dit echter niet altijd zo te zijn.
In het algemeen geldt dat het blokkeren van testosteron niet altijd tot (de gewenste) effecten hoeft te leiden.
Zo blijft ongeveer 27,3% van de chirurgisch gecastreerde honden nog steeds seksueel gedrag vertonen.

Hetzelfde percentage kan worden verwacht bij toediening van het implantaat.
Dekgedrag hoeft dus niets met vruchtbaarheid te maken te hebben.
Het is goed daar vooraf bij stil te staan en u uitgebreid voor te laten lichten door uw dierenarts. Het implantaat is oplosbaar en raakt na verloop van tijd vanzelf uitgewerkt. Het is hiermee mogelijk geworden een reu tijdelijk te castreren.

De werkzaamheid van het middel is te controleren doordat de testikels van de reu na enkele weken in grootte zullen afnemen, gemiddeld met ongeveer 30%.
De duur van de onvruchtbaarheid is afhankelijk van de individuele gevoeligheid van het dier voor de werkzame stof, maar duurt minstens zes maanden.
Als het implantaat is uitgewerkt komt de vruchtbaarheid weer langzaam terug.