Tritrichomonas infectie bij de kat – Dierenkliniek Buitenveldert – Amsterdam

Dierenkliniek Buitenveldert

Kliniek voor Gezelschapsdieren

Tritrichomonas infectie bij de kat

Tritrichomonas is een eencellige darmparasiet die in de darm van de kat voor kan komen. De parasiet leeft vooral in de dikke darm en in het laatste deel van de dunne darm. Tritrichomonas veroorzaakt voornamelijk dikke darm diarree die regelmatig terugkeert. Kenmerken van dikke darm diarree zijn vaak kleine beetjes moeten ontlasten met daarbij wat slijm en/of bloed. Door het persen op de kleine beetjes ontlasting kan de anus wat rood en opgezwollen zijn.

Tritrichomonas kan op alle leeftijden voorkomen maar de klachten worden voornamelijk gezien bij katten tot de leeftijd van maximaal 2jaar, waarvan de meeste onder de 12maanden leeftijd. Het merendeel van de katten met Tritrichomonas zijn afkomstig van (kitten)opvangcentra en broodfokkers.
Katten die geïnfecteerd zijn met Tritrichomonas zijn vaak in goede conditie.
Ze gedragen zich niet ziek en zullen eigenlijk ook geen gewicht verliezen.
Vaak zien we klachten van diarree die overgaat maar ook weer terug komt.
Infectie wordt het meest gezien in groepen katten en huishoudens met meerdere katten, waar het organisme vermoedelijk tussen katten wordt verspreid door nauw en rechtstreeks contact. Er zijn nog geen aanwijzingen voor verspreiding via andere diersoorten, of verspreiding via voedsel of water.

De lang termijn prognose voor geïnfecteerde katten is goed.
Uiteindelijk zullen ze de infectie overwinnen alhoewel dit lang kan duren (gemiddeld negen maanden maar soms zelfs 2 jaar).
De meeste geïnfecteerde katten blijven nog maanden tot jaren na het stoppen van de diarree kleine hoeveelheden Tritrichomonas uitscheiden.
Het enige effectieve middel, tegen de klachten van Tritrichomonas(en mogelijk ook tegen de parasiet zelf), is Ronidazol, echter Ronidazol is niet geregistreerd voor de kat en er moet daarom voorzichtig mee worden omgegaan vanwege de mogelijke bijwerkingen. Ronidazol kan bij de kat neurologische verschijnselen geven, deze klachten verdwijnen zodra gestopt wordt met de behandeling.
Vanuit de specialist wordt een behandeling van 1x daags 25-30mg/kg Ronidazol gedurende 14 dagen geadviseerd. Er wordt geadviseerd om alle aanwezige dieren te behandelen in verband met de kans op her besmetting.

Het is niet bewezen maar wel aannemelijk dat Tritrichomonas foetus ook mensen kan infecteren, vooral mensen met een verminderde afweer lopen gevaar.
Daarom is het belangrijk om de basis hygiëneregels in acht te nemen, denk daarbij aan handen wassen en de kattenbak goed schoonhouden/reinigen en de omgeving goed huishoudelijk schoon te maken.
Dit is tevens belangrijk om verspreiding van de infectie naar andere katten te voorkomen. Het is verstandig om de achterhand van de kat(ten) te wassen met een wegwerpwashand om zo te voorkomen dat de kat zich her besmet en/of andere katten besmet.